Niet meer dwalen

In de laatste weken van klas 6 spelen er een mengeling van gevoelens. Van alles wat je nog wilt doen, wat er echt nog moet gebeuren, van alles wat we hebben gedaan dit jaar, tot de afronding van een periode en het begin van een nieuwe.

Nu de silhouetten in de leskamer allemaal hetzelfde heerlijke zomertafereeltje tonen, buiten en binnen tropische temperaturen heersen en we de liedjes voor St. Jan hebben verruild voor de zomer met natuurlijk de overdenkingen die daarbij horen, is het fijn om te constateren dat we ondanks maar ook dankzij de Covid-19 perikelen een goede balans hebben gevonden in ons school- en werkleven.

Het is dan ook een klein cadeautje om dat gevoel onderstreept te krijgen door een gedichtje van Goethe op muziek van Joseph Haydn dat wij momenteel zingen. Het luidt als volgt:

Willst du immer weiter schweifen?

Sieh das Gute liegt so na!

Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da,

immer, immer da.

Het is natuurlijk wat je ervan maakt, maar de afgelopen periode hebben ons tot dankbaarheid gestemd. In goede gezondheid en met goed eten en drinken van biologisch-dynamische grond hebben wij moeten zien hoe de wereld om ons heen veranderde. Van onmogelijkheden naar mogelijkheden. Maar de roep om duurzamer met de aarde om te gaan, met ons eten, drinken, met elkaar, werk, onderwijs, kortom de manier waarop we dingen voor Covid-19 deden, komt nu onder het vergrootglas van moeten we dit nog wel willen te liggen. En dat is goed.

Om daarover na te denken en het te verbeteren, beter te maken.

Door de periodes in klas 5 (de Grieken met de Ilias en de Odyssee) en klas 6 (opkomst en opmars naar Europa van de Romeinen) hadden wij bij het maken van het schoolplan bedacht de laatste 2 weken van dit schooljaar zelf deze historische plekken te bezoeken. Daar hebben we nu vanwege Covid-19 maar van afgezien. In plaats daarvan hebben we een ander schoolproject bedacht. Ons schoolstalletje waar je biologisch-dynamisch eten kunt kopen en er wat schoolspulletjes voor kinderen te vinden zijn.

Wat je op de stal ziet, eten wij en gebruiken wij. Je eet, je snoept, je tekent, je blaast bellen als het ware met ons mee. Het is wie wij zijn, en door de stal hopen we dat dit allemaal ook bereikbaar is voor jou, en je daarmee net zoals wij een goede gezondheid nastreeft voor jezelf en de aarde.

Dat is niet iets voor een specifieke groep, maar voor ons allemaal.

Geniet daarom van het geluk dat het er is en van het leven!

Kim Richardson

directeur de Organische Nieuw Antroposofische Klas